Cúc lưới

Ở các nước khác: Hoa cúc biểu tượng cho sự trường tồn, giàu có, cao sang, quyền quý

Ở Việt Nam hình ảnh hoa cúc gắn liền với sự hiếu thảo, yêu thương cha mẹ. Cúc vàng thể hiện lòng kính mến, niềm vui, sự hân hoan

Bình luận