Thông tin chủ sở hữu

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẠN LỘC PHÁT

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN NGỌC TÚ

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 5, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Điện thoại: 091 16 19 929

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1201606593

Ngày cấp: 27/05/2019

Do Phòng Đăng ký kinh doanh Tiền Giang cấp